Mamokkat yu’ kada diha gi uriyan tano na gaige i trongko siha

Ti halom tano, lao dos miyas i lugat na guaha trongko siha

Malolofan yu’ gi trongko siha

Dangkulo yan takkilo

Ya-hu li’e i semlak gi halom i hagun trongko

Yan i manramas siha

Kulan trongkon kannai siha

Taya parehu nu guiya

Ya-hu i trankilu na tiempo

Yan i gefpago na lugat

Kada diha na mamokkat yu’ gi uriyan i trongko siha

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *