Sa’ Hafa

Manmalago fatinas i website para i fino’-ta.  Bai in kombida i manaotao para manayuda ham gi website pot manapatte i tinige’-ñiha para i website. Pues siña hit mane’eyak yan mangogosa’ i fino’-ta.  Hita para ta fatinas yan u’sa i chinegue-måmi. Hita para chonnek mo’na i fino’-ta. Yanggen ti hita, pues hayi?