Little Miss

Bôa

Este na kånta put un “relationship” mangge i palao’an, si “Little Miss” ha guiaya i lahi.

Lao ma’anao i lahi nu i sinente’-ña ya ti ha komprende, pues ha na’puputi gui’.

I lahi ha fa’nu’i i mismo sinente-na ha’ anggen taigui i palao’an.

Gi fine’nina na betsu i lahi ha hasso maisa gui’ sa håfa ha guaiya i palao’an.

Gof annok gi etse na a palao’an ha guiaya gui. Yan ti ma’anao gui fuma’n’ui enao. I palao’an na nå’i gui todu

Kabåles, ha hoggue gui’ gi korason-ña.

Anggen ti mangigimen i lahi, sina umakuentusi i dos.

Guaha sinenti na uma’na’i siha, ma gof mensiona na mahålang pat taiga’chong i dos.

Uma’toktok i dos yan i palao’an sina ha li’e’ i magahet na sinente-ña. 

Este na momento taisetbe gi finakpo’ sa ha tutuhon gumigimen i lahi ta’lo yan ha na’puti gui ta’lo. 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *